dissabte, 14 d’abril de 2018

El ioga en capítols - Capítol 2-8

El yoga de l’acció i el yoga dels vuit membres (YS 2.28-55)

El yoga dels vuit membres és el gran camí del yoga perquè abasta tot l’espectre relacional de la persona. Els seus principis regulen totes les nostres dimensions: les relacions amb els altres, amb un mateix, amb el cos, amb la respiració, amb els sentits i amb la ment a fi de canalitzar-nos completament en una única direcció. No és doncs un camí senzill, Patañjali mateix l’anomena el gran vot (YS 2.31) i dedica el sūtra 2.31 a explicar l’exigència que suposa la seva practica. 

Contràriament i tal i com vam dir en el capítol anterior, el yoga de l’acció (el Kriyāyoga, YS 2.1) és un yoga preliminar,perquè els tres elements que el formen orienten i purifiquen les nostres accions. Donat doncs que la vida de qualsevol persona és tothora actuar i decidir, el yoga de l’acció és el yoga que tothom pot practicar, independentment de com estigui o de quina circumstància visqui.Però també vam dir que és un yoga nuclear perquè forma part del yoga dels vuit membres (Astāngayoga, YS 28-55) Concretament ens el trobem inclòs entre els cinc principis que regulen les relacions amb un mateix (YS 2.43-45) Estem doncs davant d’una pedra de toc del yoga ja que tant si practiquem un yoga més preliminar com si practiquem el gran camí dels vuit membres, practicarem sempre aquests tres elements: la disciplina o ascesi, l’autoconeixement i l’abandonament a la Consciència superior.

Beatriu Pasarin

Il·lustració 1 http://arabesko.blogspot.com.es/2014/05/dibujo-artesania-mandala-trisquel.html